Hem / Nyheter

Den typen av självsmörjande oljefri bäring

  As a kind of solid lubricating oilless bearing, the inlaid self-lubricating bearing is based on wear-resistant metal materials, förverkligande av egensmörjning by adding various lubricating materials to reduce the friction factor.


  With the development of industrial technology and the progress of science and technology, the performance and reliability requirements of bearings are becoming higher and more demanding, in some special and harsh working conditions. Such as: low temperature, high temperature, vacuum, underwater, heavy load, etc. Due to the failure of grease lubrication and the ineffective formation of lubricating oil film, traditional rolling bearings that rely on grease lubrication have been difficult to perform load-bearing and friction reduction. However, sliding oilless bearings that rely on solid lubricating materials for lubrication can still exert excellent performance in such an environment.


  Självglidande bäring för inre vattenvägar är ett slags fast glidlager.Den är baserad på slitbeständigt metallmaterial, och genom att tillsätta olika smörjmedel för att minska friktionsfaktorn och uppnå självsmörjning.Denna materialstruktur kombinerar fördelarna med metallhög belastning, god slagkraft och icke-metallisk friktionskoefficient och kan användas under olika arbetsförhållanden.Fasta glidlager för inlandssjöfart är lämpliga för låghastighets-, medelhög- och högbelastningar och kan upprätthålla en mycket låg friktionskoefficient även när smörjfettet inte kan upprätthålla en komplett smörjfilm som swing, ömsesidig rörelse och frekvent start och stopp.


  Typer av inbyggda egenglidlager:


  1.Egna glidlager baserade på gjutjärn:


  bärande av gjutjärn är en ny produkt som använder HT250 som basmaterial för att inbädda fast smörjmedel och är en typisk produkt som sparar material.Om trycket är större än 14.5N/mm2 eller om mekaniska prestanda krävs, kan det användas som ersättning för JDB-2-material.Den kan avsevärt minska kostnaderna och uppfylla kraven på användning.


 Till exempel kan mögel- och mögelstolpar, maskinmögel- och andra fält användas.


 2, Kopparbaserade självsmörjande lager:


  Kopparskolegeringens självsmörjande lager (GB/T23894-2009) är en allmänt använd självsmörjande produkt.Denna materialstruktur kombinerar hög metalllast, god slagkraft och fördelarna med icke-metallisk lågfriktionskoefficient och den självsmörjande effekten hos fasta smörjmedel, som kan användas under olika arbetsförhållanden.


  gör det onödigt att tanka och underhålla under användningen.Produkter används i stor utsträckning i högbelastade, intermittenta rörelser eller gungrörelser, t.ex. ång- och lokproduktionslinjer, vattenturbiner, reservoararbeten/olycksdörrar, plastmaskiner osv.


 3.Stålbaserade självsmörjande lager:


Den stålbaserade självsmörjande bäringen är en förstärkt produkt med hög kompressiv prestanda.Den kan avge smörjande partiklar under arbetet, så att ett mellangärde bildas mellan skaftet och höljet, som är mer motståndskraftigt mot kramper än smörjning av en olja Fördelarna med denna maskin är särskilt lämpliga för de stödjande delarna av lyftmaskinen.


  Till exempel: stöd till rullande maskiner, kranstöd, men inte lämpligt för användning i vatten- eller syrabassituationer.