Hem /

Metallurgi av stål

Lingchang-underhållsfria glidlager används i ett brett spektrum av utrustning inom större metallindustrier,exempel är tankvagnar, ladelhängare, torn och tipputrustning, tackstapelfibrer, saxar, kylsängar, spolar eller bältesluddar och andra viktiga viktigaAnsökningar.Vanligtvisanvänds i smutsiga och bärbara miljöer,Det är svårt eller omöjligt att upprätthålla.Självglidlager är lämpliga för gjutjärnsgårdar, stålanläggningar och byggnadsteknik, vilket ger mer tillförlitliga prestanda än kullager.

Självglidlager som lämpar sig för högtemperatur- och högbelastningstillfällen förlänger i hög grad livslängden för lager vid konkellugorna och minskar frekvensen för reparationer av användaren.

Tillämpning av valsverk

Låg slithastighet

Hög tillförlitlighet och längre livslängd

Kemisk resistens

Hög statisk och dynamisk belastningskapacitet

Dimensionellt stabila delar med nollvattenabsorption

Lämplig för rotation, vibration, rörelse med återgång och glidning

Ingen ytterligare bearbetning efter installation