Hem / Nyheter

Resultation av divätelager

Bimetalllager är ett slags oljefri smörjmedel.Produkten är baserad på högkvalitativ lågkolstål och sintrad med bly-tenn-bronlegering på ytan.Efter flera gånger med högtemperatursintring och tät valsning är bimetallen tillverkad av koppar och stål.Den är valsad från strippmaterial och lämpar sig för olika ändamål, t.ex. gångjärn och gasbrickor med medelhastighet och hög islagsbelastning.

Since the base body is stable of low-carbon steel material, the machining accuracy of the outer diameter of the sleeve is guaranteed, bimetal bearing bushes do not need to be fixed by screws after it is installed in the seat hole, while the phenomenon of outer circle can be prevented by relying on interference fit. The change of the chemical composition of the inner surface alloy layer can meet the requirements of different bearing pressures, different operating temperatures, and different sliding speeds. The friction surface is designed with different structures of oil grooves and oil pockets in production to meet the requirements of different refueling methods and prevent shaft biting phenomenon. 

Bimetal bärande busken har fördelarna med bra slitmotstånd.Särskilt lämpligt för medelhastighet, medelhög belastning och låg hastighet och hög belastning.Genom särskilda tekniska metoder kan olika oljeborrhålor, oljehålor och oljehålor bearbetas på friktionsytan för att anpassas till användningen under olika smörjförhållanden.Bimetall-lagerbuskarna har i stor utsträckning använts i bilbotorer, chassi, motorcykelknappar, skräddare och lyftutrustning.